Забезпечимо не тільки ПРАВО, а й МОЖЛИВІСТЬ
м. Луцьк, вул. Шопена, 13
+380 (332) 29-26-29
+380 (68) 68-444-50
info@legalstandart.com.ua

Реєстрація представництв іноземної компанії

Адвокатське об’єднання «Правовий стандарт» швидко та оперативно здійснить реєстрацію іноземних представництв в Україні. Після реєстрації представництва закордонної компанії адвокатське об’єднання зможе професійно забезпечити її юридичне обслуговування.

Представництво іноземної компанії — це відокремлений підрозділ фірми, що знаходиться за кордоном, який представляє її інтереси. Іноземне представництво не є окремою юридичною особою, воно діє від імені материнської компанії і представляє її інтереси в Україні.

Існує два види представництв:

 • які займаються підприємницькою діяльністю і відповідно одержують прибуток (в цьому випадку відкривається гривневий рахунок типу «П»);
 • які не займаються підприємницькою діяльністю, виконують лише представницькі функції і не отримують прибуток (в цьому випадку відкривається гривневий рахунок типу «Н»).

Послуги з реєстрації представництва без права ведення господарської діяльності включають в себе:

 • Підготовку необхідного набору документів.
 • Реєстрацію в:
  • Міністерстві економіки України;
  • податковій інспекції;
  • управлінні статистики;
  • Пенсійному фонді.
 • Виготовлення печатки.
 • Юридичне оформлення банківського рахунку.

Для здійснення реєстрації представництва іноземної компанії необхідне надання таких документів:

 • Заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити:
  • найменування іноземного суб’єкта господарювання;
  • країну походження іноземного суб’єкта господарювання;
  • місцезнаходження іноземного суб’єкта господарювання;
  • номер телефону, телефаксу;
  • місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);
  • якщо будуть філії – указати у яких містах;
  • кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;
  • дату заснування іноземного суб’єкта господарювання;
  • організаційно-правову форму іноземного суб’єкта господарювання;
  • кількість співробітників іноземного суб’єкта господарювання;
  • найменування банку із зазначенням номера рахунку;
  • сферу діяльності іноземного суб’єкта господарювання;
  • мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.
 • Витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності.
 • Довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб’єкта господарської діяльності.
 • Доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземного суб’єкта господарської діяльності.

Зазначені документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.

Вартість державного мита: 2500 доларів США

Також необхідно надати нотаріально засвідчене доручення на уповноважену особу для реєстрації представництва.

Звертайтеся до нас за реєстрацією представництв та за консультаціями стосовно інших пов’язаних з цим питань.

4 988