Відкрити меню

Пеня за прострочення повернення депозиту

Пеня за прострочення повернення депозитуЗапитання: який розмір фінансової відповідальності  банку передбачено за прострочення повернення депозиту.

Відповідь: Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 28 вересня 2016 розглянув справу № 6-1699цс16 за позовом вкладника до ПАТ «Комерційний банк« Фінансова ініціатива »про захист прав споживачів та стягнення коштів.

При розгляді була сформована наступна правова позиція.

Відповідно до статті 2 Закону «Про банки і банківську діяльність» вклад (депозит) – це кошти в готівковій або в безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (частина перша статті 1058 ЦК).

Стаття 1 Закону «Про захист прав споживачів» визначає:

– Споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (пункт 22);

– Продукція – це будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб (пункт 19);

– Послугою є діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб (пункт 17);

– Виконавець – підприємство, яке виконує роботи чи надає послуги (пункт 3).

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону «Про захист прав споживачів», у разі, коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі 3% вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі якщо вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі 3% загальної вартості замовлення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє його від виконання зобов’язання в натурі.

Аналіз наведених норм закону свідчить про те, що вкладник за договором депозиту є споживачем фінансових послуг, а банк їх виконавцем і несе відповідальність за неналежне надання цих послуг, передбачену частиною п’ятою статті 10 Закону «Про захист прав споживачів», а саме сплату пені в розмірі 3% від вартості послуги за кожен день прострочення.

Згідно з частиною третьою статті 549 ЦК пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Пеня є особливим видом відповідальності за неналежне виконання зобов’язання, має на меті крім відшкодування збитків після скоєного порушення щодо виконання зобов’язання, додаткову стимулюючу функцію для сумлінного виконання зобов’язання.

Крім того, до моменту скоєння порушення пеня грає забезпечувальну функцію, і навпаки, з моменту порушення – являє собою міру відповідальності.

Адвокати Луцьк © 2018 Адвокатське об’єднання «Правовий стандарт»